ERE announces rules for energy meter, Monitor Magazine, 19/02/2016 (text Albanian)

ERE shpall rregulloren për matësit e energjisë, Revista Monitor, 19.02.2016 Enti Rregullator i energjisë ka nxjerrë për konsultim kontratën “tip” për verifikimin e matësve të energjisë. Sipas rregullave të reja verifikimi periodik i matëseve elektrik do të kryhet nga subjekte të pavarura të autorizuara nga DPM dhe/ose të akredituara. Matësat elektrik do të testohen në kushte laboratori por edhe në […]