Sqarim i Entit Rregullator te Energjise per opinionin publik, Tiranë, më 28.04.2016

Deklarate per shtyp Duke marrë shkas nga raportimet e ditëve të fundit në media lidhur me përmbajtjen e Raportit Vjetor të vitit 2015, Enti Rregullator i Energjisë sqaron opinionin publik sa vijon: Bazuar në vendimmarrjen e Bordit të ERE, datë 26.12.2014, çmimi për konsumatorët familjarë u unifikua në 9.5 lekë/kWh, nga ai me dy fasha përkatësisht 7.7 lekë/kWh dhe 13.5 […]